فروشگاه کوهیکالا

درباره:

با توجه به پیشرفت روز افزون فروشگاه های اینترنتی، درک اهمیت فروش اینترنتی و استقبال خانواده های ایرانی از این فروشگاه ها؛ نادیده گرفتن آن غیر ممکن است که خرید اینترنتی جزء جدانشدنی از زندگی مردم است.

در همین راستا، گروه تجاری کوهیکالا بعد از چندین سال تجربه در بازار ایران و جهان به این نتیجه رسید تا با راه اندازی فروشگاه اینترنتی، تمام محصولات خود را به صورت آسان و در دست رس تمام مردم عزیز کشورمان عرضه کنند.

هدف این مجموعه ایجاد فضایی امن، برای خریدی مطمئن و لذت بخش، به دور از شلوغی و هیاهوی شهری برای تمام ایرانیان عزیز است.

اهداف:

مجموعه ما با دیدن جای خالی فروشگاه جامعی برای وسایل آرایشی بهداشتی و وسایل مورد نیاز منزل، در صدد بر آمده با انعقاد قرار داد با کارخانه های ایرانی و حذف واسطه؛ این محصولات را بصورت مستقیم برای خریدی آسان و به صرفه در اختیار مردم قرار دهد.

نحوه ی فروش کارخانه جات این محصولات به این گونه است که هیچ فروش تکی و در تعداد پایین ندارند و در نتیجه واسطه هایی با خرید عمده محصولات و پخش آنها به وسیله فروشنده دوم و حتی سوم، محصول را به مغازه دار می رسانند.

این چرخه در بعضی موارد باعث افزایش بی دلیل قیمت ها می شود. ما با تلاش فراوان سعی در حذف واسطه ها به حداقل ممکن را داریم تا کمکی به چرخ اقتصادی خانوادهای ایرانی که خود جزئی از آن هستیم کرده باشیم.

همه با هم برای آبادی ایران عزیزمان تلاش کنیم.